Alkohjulet rep2-84

Jag blev kär våren 2002. På teaterhögskolan i Luleå så hade vi en veckolång clownkurs med Mario Gonzales och jag blev förälskad i clowntekniken från första ögonkast. Efter scenskolan så gick jag alla kurser i clowntekniken som jag kunde, främst för Per Sörberg som även höll i Clownhalvåret på teaterhögskolan i Stockholm 2006, en vidareutbildning för professionella skådespelare som jag hade den stora glädjen att gå. Sedan dess så har mitt huvudsakliga konstnärliga fokus varit Clown.

Förutom mitt arbete som sjukhusclown på Glädjeverkstan och de föreställningarna som jag spelar och har regisserat så är jag även flitigt anlitat som clownpedagog och har hållit clownkurser på Länsteatern Örebro, Teater Västernorrland, Samiska Teatern, Lule Stassteater, Mitt i Prick teatern, Teater Tage Granit, Haganäs vård och omsorgsboende m fl.

Jag är även återkommande clownpedagog på Boulevardteaterns teaterskola samt anordnar egna kurser.

Grunden i min pedagogik är den clownteknik som bl a skapades av Mario Gonsalez men har utvecklats under åren med egna övningar och mitt eget fokus – att hitta sin inre clown utifrån tanken att min clown är mitt inre konstnärsbarn i en scenisk förstärkning.

Det finns flera skäl till att jag tycker att clown är ett fanatiskt scenisk träning. Först och främst så är det en praktisk närvaroträning på scenen. Jag får tillgång till mig själv utifrån vad som faktiskt händer på scenen till skillnad från vad jag önskar skulle hända. Det är ett oerhört organiskt och tillåtande sceniskt arbete som utgår från principen att det inte är det jag presterar som är det viktiga utan att jag är där. Grunden är att jag duger helt som jag är just nu, jag behöver bara låta publiken titta på mig och så länge som jag erkänner nuet så är jag hemma.

Omdömen

”Jag bedömer David som en synnerligen skicklig och kreativ pedagog med genuina kunskaper i konkret praktisk clownteknik men också i dess teoretiska grund. Av alla lärare jag arbetat med under mina 30 år som skådespelare vill jag påstå att David tillhör en av mina absoluta favoriter. Varför då?

Förutom just ovan nämnda kunskaper har David en förmåga att lyssna in, entusiasmera, ge tid för reflektion, hitta balansen mellan att ge trygghet och utmaning. Som elev till David får du mycket goda och konkreta verktyg för fortsatt egen utveckling. En annan egenskap jag vill lyfta fram är Davids förmåga att skapa gruppkänsla med öppenhet, nyfikenhet och tillit i ensemblen. En bidragande orsak är Davids djupa respekt för människan samt hans fina sinne för humor.

Jag kan varmt rekommendera av hela mitt hjärta David som pedagog och handledare. ”

Malin Berg – Skådespelare Länsteatern Örebro

”Jag har haft glädjen att arbeta med pedagogen David Carmel och vill rekommendera honom å det varmaste. Han har ett allvar och en respekt i sin relation till varje elev som ger trygghet för var och en att utmana sig själv och finna nya kunskaper. Han är genuint kunnig och intresserad av sitt ämne och äger både nyfikenheten och modet att vilja forska vidare och utvecklas tillsammans med sina elever.”

Gunilla Orvelius – Frilansande skådespelare och regissör

”Jag är otroligt stolt att kunna rekommendera David då hans clownkurs 2008 (Inför Askungen, Teater Västernorrland) har varit något av en vändpunkt för mig som clown. Detta mycket tackvare en nyfikenhet inför formen och den lust som präglar hans sätt att lära ut. Varmt grattis till dig om du ska jobba med David!”

Jens Nilsson – Frilansande skådespelare

David är en fantastisk närvarande och engagerande kursledare. Han är inspirerande och tydlig. Får gruppens individer att känna sig välkomna oavsett vilken nivå hen befinner sig på. Han får arbetet att vara lustfyllt från början till slut (och tryggt)

En fantastisk upplevelse som kommer att hjälpa mig i mitt konstnärliga, sceniska arbete men också i mitt liv i stort! Närvaron, nyfikenheten och lusten!

Jenny Frölander  – Propellerteatern